Cross Platform Mobile Development P2 – Giới thiệu Apache Cordova

Xu hướng thế giới ngày càng phát triển và việc sử dụng công nghệ thông tin đã đi vào cuộc sống hằng ngày của chúng ta! Từ những người bình thường nhất đến cả những người bộn bề công việc! Họ luôn phải sử dụng công nghệ để phục vụ cho công việc của họ hoặc phục vụ cho các nhu cầu cá nhân, giải trí.

Read More »